Information om Medborgarrådgivningen

Rådgivning för användare av offentlig service

Medborgarrådgivningen är en rådgivningstjänst för användare av offentlig service. Tjänsten stöder de övriga myndigheternas egna rådgivningstjänster. Syftet med tjänsten är att öka kännedomen om den offentliga förvaltningens tjänster och göra det lättare att uträtta myndighetsärenden. Myndigheten för digitalisering och befolkningsdata ansvarar för tjänsten.

Medborgarrådgivningen hjälper medborgare att hitta rätt myndighet eller rätt elektronisk myndighetstjänst för att medborgarna ska kunna sköta sina ärenden. Dessutom ger Medborgarrådgivningen stöd till elektronisk ärendehantering och besvarar allmänna frågor om den offentliga servicen. Ett av målen för tjänsten är att minska antalet icke brådskande styr- och rådgivningssamtal till det allmänna nödnumret.

Det är inte möjligt att anhängiggöra myndighetsärenden via Medborgarrådgivningen, utan tjänsten anvisar vilken myndighet som ska användas. Medborgarrådgivningen förmedlar inte samtal heller.

Servicekanaler, öppettider och servicespråk

Medborgarrådgivningens servicekanaler är telefon, e-blankett och chat. Textmeddelande kan användas av specialgrupper, såsom tal- och hörselskadade. Textmeddelande fungerar endast med finländska mobilanslutningar.

Telefonrådgivningen har öppet måndag till fredag klockan 8–21 och lördagar klockan 9–15. Tjänsten är stängd söndagar och vardagshelger. Servicespråken är finska, svenska och engelska.

För samtalet eller textmeddelandet debiteras endast din egen operatörs lokalnätsavgift, mobilsamtalsavgift eller SMS-avgift. Om du använder samtalspaket lönar det sig att kontrollera hos din operatör om telefonsamtal till telefonnumror som börjar med 029 ingår i paketet. Rådgivningstjänsten är avgiftsfri.

Medborgarrådgivningens broschyr (pdf, 2021 Kt)

Tillgänglighet 

Tillgänglighet för Kansalaisneuvonta.fi-nättjänsten