Tietoa verkkosivustosta

Kansalaisneuvonta.fi-verkkosivuston ylläpidosta vastaa Väestörekisterikeskus.

Käyttäjien tietosuoja

Verkkosivuston käyttö ei edellytä kirjautumista. Verkkosivuston ylläpitämisessä noudatetaan henkilötietolakia. Verkkosivuston käyttäjistä ei muodosteta henkilörekistereitä. Sähköpostiosoitetta tai muita yhteystietoja kysytään palautteen yhteydessä. Käyttäjä voi lähettää palautteen nimettömänä, mutta yhteystiedot voi antaa, jos haluaa vastauksen lähettämäänsä kysymykseen tai palautteeseen.

Käytön seuranta (evästeet)

Verkkosivuston kehittämistä varten sen käytöstä kerätään tilastollisia tietoja. Tähän käytetään evästettä, jotta kävijöiden ja vierailujen määrä voidaan selvittää luotettavammin.

Käytöstä tilastoidaan:

  • käyttäjämäärät koko sivuston ja yksittäisten sivujen tasolla
  • vierailujen keskimääräinen kesto
  • selaimet ja käyttöjärjestelmät
  • hakusanat
  • mistä palvelusta Kansalaisneuvonta.fihin tullaan
  • mihin Kansalaisneuvonta.fistä lähdetään.

Verkkosivuston käyttäminen lähettää evästeen myös silloin, kun käytetään tekstiä pienentäviä tai suurentavia painikkeita. Useimmissa selainohjelmissa voidaan evästetoiminto kytkeä pois. Näin käyttäjä voi halutessaan estää tietojen keräämisen evästeiden avulla.

Tekijänoikeudet

Kansalaisneuvonta.fi-verkkosivustoon voi linkittää vapaasti ja sen tarjoamaa tietoa voi käyttää hyväksi, kun mainitsee tietolähteen ja päivämäärän. Poikkeuksena ovat Kansalaisneuvonta.fissä käytetyt kuvat, joita ei saa tallentaa tietokoneen kovalevylle tai levykkeelle, käyttää tietoverkossa tai toisintaa ilman tekijänoikeuksien haltijoiden kirjallista lupaa. Tarkemmat tiedot eri kuvien tekijänoikeuksista ovat saatavissa sivuston ylläpitäjältä.

Tiedon ajantasaisuus

Kansalaisneuvonta.fi-verkkosivusto tarjoaa linkkejä julkishallinnon verkkosivuille. Sivuston ylläpitäjä ei valvo portaaliin linkitettyjen verkkosivujen oikeellisuutta eikä vastaa sivujen sisällöstä. Muille verkkosivuille johtavien linkkien tekninen toimivuus tarkistetaan. Sivuston ylläpitäjä korjaa toimimattomat linkit.

Neuvonta

Kansalaisneuvonnan palveluneuvojat antavat puhelimitse ja sähköisillä kanavilla neuvontaa ja vastaavat palautteisiin. Kansalaisneuvonta auttaa kansalaista löytämään oikean viranomaisen tai viranomaisen sähköisen palvelun asiansa hoitamiseen. Lisäksi Kansalaisneuvonta tarjoaa tukea sähköisen asioinnin tukipalveluihin ja vastaa yleisluontoisiin julkisia palveluita koskeviin kysymyksiin.

Kukin viranomainen vastaa omien palveluidensa sisältöä, asiointiprosessiensa kulkua sekä lomakkeiden ja sähköisten asiointipalveluiden toimintahäiriöitä koskevasta neuvonnasta. Kansalaisneuvonta välittää näitä asioita koskevat palautteet organisaatioille selvitettäviksi. Kansalaisneuvonnan kautta ei voi panna asioita vireille tai tiedustella yksityiskohtia asioinnin etenemisestä.