Tillgänglighet för Kansalaisneuvonta.fi-nättjänsten

I detta utlåtande beskriver vi hur webbplatsen uppfyller kraven som lagen om tillhandahållande av digitala tjänster ställer, brister i webbplatsen tillgänglighet samt hur du kan ge respons.

Myndigheten för digitalisering och befolkningsdata står bakom den här webbplatsen. Vi vill att så många som möjligt ska kunna använda våra webbtjänster. Vi beaktar tillgängligheten vid utvecklingen av digitala tjänster. I vårt planerings- och utvecklingsarbete beaktar vi fortgående de digitala tjänsternas tillgänglighet. 

Hur tillgänglig är webbplatsen?

Största delen av webbplatsen uppfyller A- och AA-nivåns tillgänglighetskriterier (WCAG-kriterierna 2.1) som nämns i lagen. Brister i tillgänglighet som förekommer på webbplatsen är beskrivna nedan.

Noterade du brister i tillgängligheten?

Vi strävar till att fortgående förbättra webbplatsens tillgänglighet. Meddela oss, om du upptäcker brister som inte nämns i detta utlåtande. Vi gör vårt bästa för att åtgärda bristerna. Vi svarar så fort som möjligt eller senast inom två veckor. Du kan kontakta oss på adressen saavutettavuus(at)dvv.fi.

Tillsyn

Regionförvaltningsverket i Södra Finland är den myndighet som övervakar att lagens tillgänglighetskrav följs i Finland. Om du inte är nöjd med det svar du har fått eller om du inte alls har fått något svar inom två veckor, kan du kontakta Regionförvaltningsverket i Södra Finland.  På deras hemsidor finns det information om hur man kan lämna in ett klagomål samt om hur ärendet handläggs.

Regionförvaltningsverket i Södra Finland
Enheten för tillgänglighetstillsyn
www.tillgänglighetskrav.fi
webbtillganglighet(a)rfv.fi
Telefonväxel 0295 016 000

Teknisk information om webbplatsens tillgänglighet

Den här webbplatsen är inte än till alla delar förenlig med lagen om tillhandahållande av digitala tjänster.   

Innehåll eller funktioner, som inte är tillgängliga

 • Nättjänsten innehåller en del oklara texter. (WCAG 2.4.4)
 • En del textmotsvarigheter beskriver inte bildernas innehåll. (WCAG 1.1.1)
 • Färg används i chatten för att meddela om närvarande kundbetjäning, samma information erbjuds inte i textform. (WCAG 1.4.1)
 • Nättjänsten innehåller en del färgkombinationer, som inte uppfyller kontrastkraven. (WCAG 1.4.3)
 • Nättjänsten har inte en Hoppa till huvudinnehållet-länk eller en länk, som låter en hoppa över krångliga flöden. Även verktygen, som hjälper med lokalisering, har brister. (WCAG 2.4.5, WCAG 2.4.1)
 • Pekarens rörlighet i nättjänsten är inte alltid logiskt.  (WCAG 2.4.3)
 • Blankettens namnlappar är inte datorstyrt kopplade till sina fält, dessutom meddelar tekniska hjälpmedel inte att fälten är obligatoriska. En del blanketter tillåter överföring av information i fel form utan att meddela om det till användaren. (WCAG 3.3.1, WCAG 3.3.2)
 • Tekniska hjälpmedel får inte information om överförda blanketter. (WCAG 4.1.3)
 • Alla sidrubriker är inte deskriptiva. (WCAG 2.4.2)
 • Nättjänsten har delar, där språket inte är rätt markerat. (WCAG 3.1.2)
 • Nättjänsten innehåller listor med extra objekt (t.ex. synliga sökvägen). Dessutom är nättjänstens rubrikhierarki delvis oklar. (WCAG 1.3.1)
 • Pilarnas (alltså länkarnas) betydelse i bildkarusellen blir inte klar för tekniska hjälpmedel, eftersom inget verkar hända vid dem. (WCAG 4.1.2)
 • Det går inte att stoppa, pausa eller gömma bildkarusellen. (WCAG 2.2.2)

Vi har för avsikt att åtgärda alla uppräknade tillgänglighetsproblem vid den nästa nättjänstrenovering år 2021.

Vissa typer av innehåll omfattas inte av tillgänglighetskraven

 • I nättjänsten får man tillgång till Medborgarrådgivningens videon i Dreambroker-tjänsten, som inte är fullständigt tillgänglig. Dessutom är videoinnehållet inte fullständigt tillgängligt, eftersom tekniska hjälpmedel inte kan beskriva deras innehåll. Ljud- och videoinnehåll som publicerats före 23.9.2020 behöver enligt lagen inte göras tillgängligt i efterskott.

Hur har vi testat webbplatsen?

Utlåtandet grundar sig på en bedömning av en tredje part om huruvida webbplatsen uppfyller kraven i lagen om tillhandahållande av digitala tjänster.

Webbplatsen är publicerad år 2013.

Detta utlåtande har upprättats 22.9.2020.
Detta utlåtande uppdaterades senast 23.9.2020.

Lagen om tillhandahållande av digitala tjänster 306/2019
Tillgänglighetskrav-webbsidor